Hakkımızda

Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği, Toplum ruh sağlığına duyarlı yaklaşımların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 2013 yılında kurulmuştur.

Çocuk, ergen ve yetişkinlerin iyilik hallerine katkı sağlamak ve psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasını engellemek için önleyici ruh sağlığı projeleri yürütür.

Dil, din, ırk, cinsiyet ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin, farklılıklarla bir arada yaşama kültürünün yaygınlaştırılmasına aracılık etmek için toplumsal barış çalışmaları yapar.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinden okul sistemlerine, çocuk haklarından mülteci haklarına kadar çeşitli alanlarda yürüttüğü tüm faaliyetlerinde, disiplinler ve kurumlar arası işbirliklerini gözetir.